Menu

Spillertøj koncept beskrivelse

Alle spillere/medlemmer (Gælder ikke Super Old Boys og herrer senior) på hold får relevant spillertøj/trøjer som en del af kontingentet.

Konceptet dækker over følgende afdelinger:

Fodbold (ungdom, senior damer 7 mands, oldboys 7 mands og oldboys 11 mands): Komplet spillersæt med navn og nummer på ryg samt klublogo og sponsortryk

Håndbold: Spillertrøje med navn og nummer på ryg samt klublogo og sponsortryk (shorts og strømper som tilkøb)

Gymnastik: Gymnastikdragt (fra og med 0. klasse) og T-shirt til barn og forældre på øvrige opvisningshold. Alt tøj med klublogo og sponsortryk. Udleveres før gymnastikopvisning

Badminton, løb, volley og øvrige: Ikke tøj som del af kontingentet, men der vil blive lavet et udvalg af relevant tøj til hver afdeling, som kan købes med klublogo, sponsortryk osv. til attraktive priser.

Ud over tilbud til de enkelte sportsgrene, har klubben forhandlet en stærk pris hjem på en klubdragt, som alle medlemmerne kan købe. Alle trænere vil få en ny klubdragt og klubbens medlemmer kan købe denne. Ligesom alt øvrigt tøj, vil denne også have navn, klublogo og sponsortryk på.

Det er vigtigt at understrege, at forskellen fra afdeling til afdeling er på grund af forskellige typer og størrelser af kontingent. ALT tøj finansieres via kontingenterne, så INGEN afdeling blive snydt. Hvis en afdeling får mindre tøj, så betyder det at klubben har forsøgt at holde kontingentet nede. Bemærk i øvrigt at fodbold har to kontingenter pr. år (udendørs og indendørs) og derfor er der her mulighed for at lægge ’mere tøj’ ind i kontingentet uden at dette bliver for højt (sammenlignet med tilsvarende klubber i byen).

Herunder forsøges svaret på typiske spørgsmål/uklarheder, men i øvrigt så er I velkomne til at kontakte nedenstående kontaktpersoner for at udrede eventuelle uklarheder eller øvrige spørgsmål.

Luk